Logo

Fenna van den Berg Coaching

Personal coach

Burnoutbehandeling / preventie

Rotterdam

Kerngedachten!

Thursday, 21 January 2016

Kerngedachten

Kerngedachten zijn  overgegeneraliseerde overtuigingen over jezelf en anderen.

kerngedachten zijn ooit ontstaan door interacties met (belangrijke) anderen of confrontaties met bepaalde situaties.

Kerngedachten gaan over jezelf of over anderen (bv anderen willen mij pijn doen, de wereld is slecht, ik ben dom, ik ben niet goed genoeg etc)

Bij stress en somberheid worden de negatieve kerngedachten sterker.

Als we last hebben van kerngedachten gaan we op zoek naar bewijzen (' zie je wel') Eventueel  bewijs voor het tegendeel wordt genegeerd weggefilterd of toegeschreven als toevallig, daar wordt weinig bij stil gestaan of aandacht aan gegeven. 

Er zijn twee categorieën:

Hulpeloosheid

Ik ben niet goed genoeg, ik kan niks, ik ben zwak, ik ben incompetent, ik ga falen, straks mislukt het weer, ik schiet tekort, ik ben een mislukking, etc

Onbemindheid

Niemand houdt van mij, niemand zit op mij te wachten ik ben anders, ik ben waardeloos, ik ben eigenlijk slecht, ik blijf alleen achter, ik ben onaantrekkelijk, mensen willen geen vrienden met mij zijn, etc

Kerngedachten komen als hoofdthema' s naar voren in iemands automatische gedachten. Door kerngedachten kunnen we ons op een bepaalde manier gaan gedragen, bijvoorbeeld:

Kerngedachen; Ik ben niet goed genoeg.

Attitude (houding):  Dat is vreselijk, om niet goed genoeg te zijn.

Uitgangspunt: Ik moet extra hard werken, dan lukte het wel.

Negatief uitgangspunt: Als ik niet hard werk faal ik.

Bij behorende regels:Ik moet erg mijn best doen, meer dan anderen, ik moet alles goed doen, ik ga heel hard werken etc

Wat je moet weten over kerngedachten:

  • Een gedachten is geen feit, het kan waar of niet waar zijn.

  • Ik kan, ook al is mijn gedachten grotendeels of totaal onjuist toch zeer sterk het gevoel hebben dat mijn idee klopt.

  • Ik kan nagaan om te zien of mijn gedachte waar is.

  • Mijn idee is ontstaan tijdens mijn jeugd, in deze periode kan mijn gedachten waar maar ook onwaar zijn geweest.

  • Ik hou deze gedachten zelf onbewust in stand.

  • Mijn cognitieve schema`s zijn er op gericht dat ik alert ben voor bewijzen die overeen komen met mijn gedachten ( zie je wel) en bewijzen voor het tegendeel worden niet opgemerkt, genegeerd ontkracht ( ja maar) of ontkent.

  • Ik ben in staat (al dan niet met hulp) om mijn overgegeneraliseerde gedachten over mijzelf om te buigen naar meer realistische gedachten en zo een meer realistisch zelfbeeld te ontwikkelen.

  • Het is een gedachten uit het verleden die je nog steeds beïnvloed maar je kan jezelf afvragen, past deze gedachten nog wel bij hoe ik nu ben?