Logo

Fenna van den Berg Coaching

Personal coach

Burnoutbehandeling / preventie

Rotterdam

Verander de kijk op jezelf

Veel mensen (en zeker mensen met stress onzekerheid en somberheidsklachten) schrijven negatieve gebeurtenissen vooral toe aan zichzelf, ze geven zichzelf de schuld. (En vaak op zo`n manier dat het niet meer realistisch is).

Ze wijten de negatieve gebeurtenissen aan stabiele ( het is altijd zo)  en interne ( het komt door mij)  factoren.

 Ze zeggen bv: Ik maak ook altijd fouten (stabiel). Ik kan niks echt goed, ik deug nergens voor (intern).

 Positieve gebeurtenissen schrijven ze toe aan tijdelijke (dat was alleen vandaag zo)  en externe factoren ( had niets met mij te maken).
Optimistische mensen doen dat andersom. Zij schrijven positieve gebeurtenissen toe aan stabiele, en interne factoren. Als er iets positiefs gebeurt, zegt dat eerder iets over henzelf: “Ik heb goed werk geleverd.” Ze schrijven negatieve gebeurtenissen juist toe aan tijdelijke, en externe factoren. Ze zeggen: “ik kon niet op tijd zijn want er was een ongeluk gebeurd en daardoor file”.

Verander de kijk op jezelf door deze oefening:
Schrijf elke dag een zin op over  een leuke of prettige gebeurtenis van die dag, alsof die veroorzaakt werd door iets blijvends (stabiel) en van jezelf (intern) . Voorbeeld van een zin over een prettige gebeurtenis: “Vandaag heb ik een compliment gekregen van mijn collega”.
 (Stabiel): Ik heb wel vaker een compliment gehad. ( Intern): Ik kreeg dat compliment omdat ik goed met mensen om kan gaan en hard werk.


Schrijf ook elke avond een zin over een vervelende gebeurtenis van die dag, alsof die veroorzaakt werd door iets  tijdelijks en buiten jezelf. Voorbeeld van een zin over de vervelendste gebeurtenis: “ik heb was een afspraak vergeten. “Tijdelijk: Dat overkomt mij meestal niet, de meeste afspraken kom ik na “ Extern: “Ik was de afspraak vergeten omdat de ander hem al twee keer had verzet en ik werd afgeleid toen hij weer belde, er spelen dus een hoop andere factoren mee waarom zoiets kan gebeuren”.   

Doe dit gedurende een paar weken en zie wat het voor je doet!